Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Działalność

Konferencje, seminaria, wykłady, wystawy, projekty badawcze

Pobyty naukowe przy Polskiej Misji Historycznej

Wydawnictwa

Kronika Polskiej Misji Historycznej

Polska Misja Historyczna jest członkiem Kolleg „Mittelalter und Frühe Neuzeit”.