Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

O nas

Polska Misja Historyczna jest placówką naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizacyjnie związaną z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni) działającą przy Uniwersytecie w Würzburgu w oparciu o umowę o współpracy między tymi uczelniami. W prowadzenie Misji aktywnie zaangażowane są również Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagiellońskim,  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Misja działa pod opieką merytoryczną Rady Naukowej, utworzonej w celu wspierania i doradzania zarządowi tej placówki.

Bliżej o historii Polskiej Misji Historycznej:

Kierowniczka (od 1 września 2009 roku)
dr Renata Skowrońska
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Rada Naukowa (w kadencji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku)

 • przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Thomas Baier (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu) – od 1 kwietnia 2024 roku
 • prof. dr hab. Caspar Ehlers (Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Frankfurt am Main)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • dr Krzysztof Garczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – od 25 kwietnia 2024 roku
 • prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Komisji Edukacji w Krakowie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Paul Pauli (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu) – od 1 kwietnia 2021 roku
 • prof. dr hab. Andrzej Sokala (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – od 25 kwietnia 2024 roku
 • prof. dr hab. dr h.c. Alfred Forchel (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu) – do 31 marca 2021 roku
 • prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski) – do 31 grudnia 2023 roku

Z dziejów Polskiej Misji Historycznej

Jubileusz 22-lecia powstania Polskiej Misji Historycznej

 • Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej w dniu 19 września 2023 roku na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Link.

Rada Naukowa

W kadencji od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku

 • przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Caspar Ehlers (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. dr h.c. Alfred Forchel (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Tretyn (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

W kadencji od września 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Alfred Forchel (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Otto Gerhard Oexle (emerytowany dyrektor Max-Planck-Institutes für Geschichte w Getyndze)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Tretyn (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

W kadencji od września 2009 roku do września 2012 roku

 • przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Alfred Forchel (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Otto Gerhard Oexle (emerytowany dyrektor Max-Planck-Institutes für Geschichte w Getyndze)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Kierownik (od 1 sierpnia 2001 r. do 28 lutego 2009 r.): prof. dr dr hab. Leszek Zygner

Rada Naukowa w kadencji od 23 sierpnia 2005 roku do września 2009 roku

 • przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Otto Gerhard Oexle (dyrektor Max-Planck-Institutes für Geschichte w Getyndze)
 • prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

W kadencji od 1 sierpnia 2001 roku do 23 sierpnia 2005 roku

 • Rada Naukowa Instytutu Historycznego Maxa Plancka w Getyndze