Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg, Emil-Fischer-Str. 31 (03.009), 97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Działalność

Konferencje, seminaria, wykłady, wystawy, projekty badawcze

Pobyty naukowe przy Polskiej Misji Historycznej

Wydawnictwa

Kronika Polskiej Misji Historycznej

Polska Misja Historyczna jest członkiem Kolleg „Mittelalter und Frühe Neuzeit”.