Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Międzynarodowe konferencje naukowe Polskiej Misji Historycznej

 

 1. Archiwum i uniwersytet. Zasób i struktura organizacyjna archiwów uniwersyteckich w Polsce i w Niemczech – 23 i 24. września 2010 r., Würzburg.
 2. Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu zniszczonych miast – 22 i 23. września 2011 r., Würzburg.
 3. Źródło nieustannych nieporozumień? Postrzeganie siebie i „obcych” w polskim i niemieckim piśmiennictwie autobiograficznym w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych (XV-XVIII w.) – 17 i 18. września 2012 r., Würzburg.
 4. Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku – 23 i 24. września 2013 r., Würzburg.
 5. W podróży szlakami pątniczymi. Pielgrzymi z terenów polskich i niemieckich w późnym średniowieczu i nowożytności – 25 i 26. września 2014 r., Würzburg.
 6. Kryzysy – konflikty – konsolidacje. Wyzwania polityczne, religijne i społeczne w Europie Środkowej na przełomie XIV i XV wieku – 17 i 18 września 2015 r., Würzburg.
 7. Między sacrum i profanum. Topografia sakralna miast w Europie Środkowej – 19 i 20 września 2016 r., Würzburg.
 8. Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców – 18 i 19 września 2017 r., Würzburg.
 9. W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie – 17 i  18 września 2018 r., Würzburg.
 10. Uniwersytet i komunikacja. Kształcenie wyższe na ziemiach niemieckich i polskich jako fenomen transgraniczny (do 1939 r.) – 16 i  17 września 2019 r., Würzburg.
 11. „Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa“. Historia przynależności jednostki do wspólnoty oraz wynikających z niej praw i obowiązków – 20 i 21 września 2021 r., Würzburg.
 12. „Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny […].“ Ruchy migracyjne między ziemiami niemieckimi i polskimi od średniowiecza do 1989 roku – 19 i 20 września 2022 r., Würzburg.
 13. „Nikt nie powinien być trzymany w niewoli lub poddaństwie”. Niewolnictwo i handel niewolnikami w Europie Środkowej (od wczesnego średniowiecza do 1989 roku), 28 i 29 września 2023 r. w Würzburgu.
 14. Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżającyTortury i zakaz tortur w Europie Środkowej (do 1989 r.), wstępnie 23 i 24 września 2024 r. w Würzburgu.