Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

UMK: procedura

W edycji na rok 2024, każdy stypendysta JM Rektora na wyjazd do Würzburga ma do dyspozycji kwotę 4.200 zł. W tym: na koszty podróży maksymalnie 1100 PLN oraz na diety kwotę 49 EUR x 14 = 686 EUR. Jeśli koszt podróży będzie tańszy niż 1100 zł pozostałą kwotę można wykorzystać na diety, które w ostatecznym rozliczeniu zależą od kursu waluty EURO. Noclegi opłacane są w ramach otrzymanych diet, gdyż  stypendium JM Rektora nie obejmuje dodatkowego finansowania na zakwaterowanie. Proszę ustalić termin pobytu w Würzburgu, zarezerwować kwaterę (oraz poinformować o tym dr Renatę Skowrońską) i następnie:

Procedura dla Collegium Medicum UMK

  • zapoznać się z formalnościami: link. Po przygotowaniu podania na wyjazd zagraniczny i uzyskaniu akceptacji Dziekana proszę skontaktować się z Działem Nauki i Projektów Collegium Medicum (najlepiej z p. Izabelą Trykowską): link. Poniżej kwestie dotyczące rozliczenia.

Procedura dla części toruńskiej UMK

  • Proszę wygenerować wniosek o wyjazd i przedłożyć go do akceptacji Dziekana (https://www.umk.pl/wspolpraca/wyjazdy/wniosek/). We wniosku o wyjazd proszę wypełnić pola: diety: 14 x 49 EUR, transport do 1100 PLN, kwota razem: 4.200 PLN (limit). Jako źródło finansowania proszę wskazać: „2024/PMH/wyjazdy do Wurzburga”
  • Do wniosku o wyjazd proszę dołączyć: kopię decyzji o przyznaniu stypendium JM Rektora na wyjazd do PMH w Würzburgu oraz ewentualnie „Wniosek o wypłacenie zaliczki” (https://www.umk.pl/wspolpraca/wyjazdy/zaliczka/) i ewentualnie „Zamówienie na zakup biletu” (w zależności od środka transportu i wybranej opcji we wniosku o wyjazd, https://www.umk.pl/wspolpraca/wyjazdy/bilety/).
  • W XPrimerze proszę utworzyć zapotrzebowanie na kwotę 4.200 PLN – jako jedną pozycję, z zasobu 05.71. Numer założonego zapotrzebowania należy wpisać na wniosku o wyjazd zagraniczny, a następnie przekazać do Działu Nauki.
  • Wszystkie informacje o służbowych wyjazdach zagranicznych są na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/wyjazdy. Osobą kontaktową jest p. Anna Niemcewicz.