Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Stypendyści i Goście PMH w latach 2017-2019

Grudzień 2019

Prof. dr hab. Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Gianbattista Tiepolo i antyk w zbiorach niemieckich (Würzburg) i polskich. Studia na temat odbioru kultury antycznej w malarstwie XVIII wieku na przykładzie prac Tiepolo z galerii obrazów Muzeum Martina von Wagnera oraz Muzeum Frankonii oraz polskich muzeówStypendium zostało ufundowane przez Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych.

Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Podróże Henry’ego Jamesa. Finansowanie własne.

Prof. dr hab. Artur Duda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Aktorstwo cielesno-performatywne – warianty estetyczne w niemieckim teatrze współczesnym i ich wpływ na teatr polski. Od Bertolta Brechta (1898-1956) do Franka Castorfa (1951-). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych.

Dr hab. Mieczysław Kunz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie na archiwalnych materiałach kartograficznych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Małgorzata Anna Mielewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Unicki kościół ewangelicki w powiecie świeckim w latach 1920–1939. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych.

Dr Edyta Pluta-Saladra (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Problematyka badawcza: Konwenty żeńskie w średniowiecznym województwie krakowskim. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Wojciech Włoch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Hermann Heller (1891–1933): Naród – demokracja – konstytucja. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych.

Dr Dorota Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Problematyka badawcza: Migracje mieszczan w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Listopad / grudzień 2019

Prof. dr hab. Wiesław Wacławczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zjawisko „fake news” w Niemczech i Polsce. Perspektywa historyczna. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych.

Mgr Patrick Starczewski (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Dolnośląski Przemysł Zbrojeniowy. Linke-Hofmann Werke 1839-1945. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych.

Listopad 2019

Mgr Justyna Małysiak (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Festiwale wina w Würzburgu jako przykład wykorzystania historii jako narzędzia w procesie kształtowania i promowania marki na drodze rozwoju regionalnego. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Rafał  Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Max Scheler: klasyk etyki XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Problematyka badawcza: Projekt badawczy na temat wpływu wzajemnych stereotypów Polaków i Niemców na historiografię. Finansowanie własne.

Dr Dorota Sylwestrzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi w Niemczech i Polsce w XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych.

Mgr Patrycja Szwedo (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Jagiellonowie wobec Poznania (1385-1506). Z badań nad polityką miejską w późnym średniowieczu. Pobyt finansowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Julia Trzeciakowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Leksykalizacja imitacji dźwiękowych: badanie w paradygmacie iteracyjnym kulturowej ewolucji języka. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

W listopadzie i grudniu 2019 roku został zrealizowany projekt naukowy pt. Program stypendialny Polskiej Misji Historycznej na badania historii polsko-niemieckiej. Projekt został sfinansowany przez Bawarskie Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych.

 

Październik 2019

Prof. Dr. Leszek Żyliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Długie trwanie romantyzmu politycznego w niemieckiej literaturze i publicystyce po 1945 roku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Armia Rzeszy. Organizacja, liczebność, udział w wojnach w XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rzymskie „statuty korporacyjne”: organizacja i funkcje rzymskich kolegiów prywatnych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Wrzesień 2019

Dr Janusz Bonczkowski (Archiwum Państwowe w Toruniu). Problematyka badawcza: Kamlarie w małych miastach Prus Królewskich na tle porównawczym. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Krzysztof Kopiński, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Mieszczanie pruscy a srebro i złoto w pierwszej połowie XV wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Zniszczenie Würzburga w 1945 roku – pamięć przechowana w drobnych formach. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab.  Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).Problematyka badawcza: Uprawa winorośli w miastach pruskich a pogoda i klimat (1350-1450). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna (kontynuacja).

Sierpień 2019

Dr n. med. Elżbieta Bernaciak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Styl życia mieszkańców Niemiec i Polski i jego zdrowotne implikacje. Badania porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Przełamanie konstytucji – polskie doświadczenia. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Dekrety Beneša (1940–1945) w niemieckiej pamięci historycznej. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Hubert Mazur (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Działalność edukacyjna archiwów i bibliotek niemieckich na przykładzie Würzburga . Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Agnieszka Rosa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Systemy wyszukiwania i udostępniania archiwów i bibliotek w Würzburgu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Archiwa społeczne – poszerzanie perspektywy. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Lipiec 2019

Dr Krystyna Bojałkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Akwizycja systemu gramatycznego języka polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii werbalnych) przez dzieci do lat 7 wychowywane w rodzinach bilingwalnych niemiecko-polskich. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Feldmarszałek Melchior von Hatzfeldt i jego krakowska wyprawa w 1657 roku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Anna Maleszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Komparatystyka recepcji praw miejskich w miastach lokacyjnych w Prusach, Inflantach i Irlandii w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie). Problematyka badawcza: Architektura i urbanistyka w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Szymon Sułecki (Klasztor Karmelitów na Piasku w Krakowie, Archiwum i Biblioteka Starodruków). Problematyka badawcza: Pieczęcie karmelitów w Bawarii. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2019

Mgr Natalia Chodorowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Problematyka przestrzeni na przykładzie Warmii i Mazur / Prus Wschodnich w niemieckiej i polskiej literaturze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Urszula Kicińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Wdowa w społeczeństwie szlacheckim w okresie nowożytnym. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Monika Ożóg (Muzeum Śląska Opolskiego). Problematyka badawcza: Praktyki magiczne w świetle ustawodawstwa kościelnego (VI-IX w.). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Maria Reisky (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Sprawy polskie na forum Bundestagu IX kadencji (1980-1983). Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Opolski.

Dr hab. Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Johann Philipp von Schönborn wobec polityki francuskiej w Rzeszy Niemieckiej w okresie wojny o Niderlandy Hiszpańskie i III wojny holenderskiej (1667-1674). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Ceremonialność kultury barokowej w Polsce w XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Udział biskupa Würzburga Johanna Philippa von Schönborna w walkach elekcyjnych w Rzeczypospolitej po abdykacji Jana Kazimierza Wazy. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Maj 2019

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Marzec 2019

Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Osiemnastowieczne szkockie koncepcje estetyczne Francisa Hutchesona i Henry’ego Home’a. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Grudzień 2018

Dr Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: „Schreibkalender” z obszaru południowych Niemiec w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: opracowanie katalogu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Listopad 2018

Mgr Piotr Goltz (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Cesarska nadzieja italskich zjednoczycieli. Italia i Rzesza w XIV wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Kamila Majewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Modele edukacyjne w XX-wiecznej Europie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kognitywne i twórcze aspekty nowych technologii i ich implikacje edukacyjne. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Patrick Starczewski (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Dolnośląski przemysł zbrojeniowy. Koncern Linke-Hofmann-Werke 1839-1945. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Padździernik 2018

Dr hab. Hanna Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Walka wyborcza i wybory w starożytnym Rzymie u schyłku republiki. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Anna Fiń (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Współczesne procesy migracji zamorskich Europejczyków (przykład Stanów Zjednoczonych). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Sylwia Nehring (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Pamięć i polityka muzeum. Wystawy i działania edukacyjne w wybranych muzeach historycznych w Polsce i w Niemczech. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Wrzesień / październik 2018

Dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemiecka myśl psychologiczna na przełomie XIX i XX wieku na łamach czasopism anglojęzycznych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Wrzesień 2018

Dr Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Problematyka badawcza: Partia komunistyczna wobec kobiet 1956-1970. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Laura Koba (Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Prawa człowieka w myśli niemieckiej. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Katarzyna Krupska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kontakty złotników z Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku z ośrodkami złotniczymi południowych Niemiec. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Bartłomiej Łyczak (Toruń). Problematyka badawcza: Złotnictwo malborskie w epoce nowożytnej: badania porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Anna Maleszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Stosunki między miastami lokacyjnymi a duchowieństwem miejskim w Prusach, Inflantach i Irlandii w XII-XV wieku na tle porównawczym. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Ministerstwa pałacowe późnego Cesarstwa Rzymskiego (IV–VII wiek). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Robert Suski (Uniwersytet w Białymstoku). Problematyka badawcza: Kryzys w III wieku. Od panowania Maksymina Traka po śmierć Decjusza (235-251). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Wiesław Wacławczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Pojęcie „Lügenpresse” jako narzędzie walki z liberalną wizją świata. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie). Problematyka badawcza: Niższe duchowieństwo w świetle statutów synodalnych diecezji Würzburg i Bamberg na przełomie XIV i XV wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Sierpień 2018

Mgr Piotr Kołodziejczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Fundacje religijne w Królestwie Szwecji do połowy XIV wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Michał Moszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Państwo opiekuńcze versus Społeczna Gospodarka Rynkowa w niemieckiej polityce gospodarczej lat 1933-2017. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Lipiec 2018

Dr Violetta Kopińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Być obywatelką, być obywatelem – krytyczna analiza dyskursu o młodzieży. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Anna Tarnowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Polacy jako obywatele Rzeszy Niemieckiej 1871-1914. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Przemysław Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Snycerska rzeźba gotycka pobrzeża Bałtyku w XIV i pierwszej połowie XV wieku, definiowanego jako obszaru wymiany artystycznej i kulturowej. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2018

Dr Łukasz M. Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Studenci polscy na uniwersytetach w Niemczech w latach 1871-1918, ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu w Lipsku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Tomasz Pawłuszko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Problematyka badawcza: Migranci niemieccy w krajach Europy Środkowej i ich wpływ na rozwój gospodarczy regionu od XVI wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Anna Penkała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Problematyka badawcza: Patronat kobiecy w XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Tomasz Sińczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Iberia i Lazyka pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a Iranem Sasanidów w VI w. po Chrystusie. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Maj / czerwiec 2018

Mgr Kamil Anduła (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: 3. Pomorska Dywizja piechoty im. Romualda Traugutta na froncie wschodnim 1943-1945. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Radosław Krajniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Studenci z Prus na uniwersytetach niemieckich przed 1466 roku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Maj 2018

Dr Agata Domachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Od powstania do upadku. Niezależne Państwo Czarnogórskie (1941-1945) w świetle niemieckich archiwaliów. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Rola biskupów Würzburga w polityce wewnętrznej i zewnętrznej władców z dynastii Hohenstaufów (XII-XIII wiek). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Kwiecień / maj 2018

Mgr Elżbieta Hudzik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Norymberska i augsburska grafika z XV -XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Identyfikacja twórców, metody opracowania i katalogowania zasobu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Listopad 2017

Dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kultura jako kultywowanie wartości. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna (kontynuacja projektu).

Dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kultura jako kultywowanie wartości. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna (kontynuacja projektu).

Dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Metody badań jakościowych przekazów treściowych i wizualnych w mediach społecznościowych. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Adam Wołoszyn (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Wielka wojna północna (1700-1721) w historiografii niemieckiej. Stypendium zostało ufundowane przez Uniwersytet Opolski.

Prof. dr hab. Leszek Żyliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Długie trwanie romantyzmu politycznego w niemieckiej literaturze i publicystyce po 1945 roku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Październik 2017

Prof. dr hab. Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Aeternitas Augusti (Wieczność cesarza) w III wieku po Chr. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Sebastian P. Górka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Problematyka badawcza: Carl von Clausewitz a sprawa polska. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej i próby odzyskania niepodległości na podstawie wybranych pism. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Michał Haake (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Hermeneutyka malarstwa kwadraturowego: freski Giovanni Battista Tiepola w pałacu biskupim w Wurzburgu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Łukasz Pałkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zastosowanie nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych w analizie struktura-aktywność nowych związków chemicznych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu). Problematyka badawcza: Zainteresowania medyczne i przyrodnicze korespondentów czasopisma „Miscelanea Curiosa” pochodzących z I Rzeczypospolitej. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Lidia Anna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Ciało i relacja body-mind w badaniach psychologicznych. Analiza źródeł historycznych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Wrzesień 2017

Dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Problematyka badawcza: Niemcy we Lwowie w XV-XVIII wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowanie własne.

Dr Bartłomiej Łyczak (Towarzystwo Naukowe w Toruniu). Problematyka badawcza: Rola obrazów w religijnych konfliktach pomiędzy katolikami a protestantami w miastach Prus Królewskich w epoce nowożytnej. Badania porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Magdalena Niedzielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kanclerz i jego przeciwnicy. Liberalna opozycja polityczna w prowincji pruskiej w dobie Ottona Bismarcka. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Administracja prowincjonalna późnego Cesarstwa Rzymskiego w IV-VII w.n.e. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Transpozycja pojęcia ofiary jako geneza kształtowania moralności w oparciu o relacje państwo – Kościół w czasach narodowego socjalizmu w Niemczech (1933-1945). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowanie własne.

Prof. dr hab. Ryszard Wieczorek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Przygotowanie edycji śląskiego rękopisu muzycznego z ok. 1500 roku (Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, sygn. RM 5892). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Problematyka badawcza: Wschodniopruskie archiwa rodowe. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Sierpień 2017

Mgr Monika Cołbecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Archiwistyka między historią a informatologią. Systemy informacyjne archiwów i bibliotek. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Kazimierz Grążawski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Problematyka badawcza: Wybrane aspekty życia codziennego w miastach zakonu krzyżackiego i ich związki z Hanzą. Stypendium zostało ufundowane przez Fundację Dietera Salcha Pro Universitate.

Dr Karol Kłodziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Administracja wczesnego Cesarstwa Rzymskiego w świetle współczesnych teorii biurokracji. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Laura Koba (Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Prawa człowieka w systemie globalnego zarządzania. Finansowanie własne.

Mgr Radosław Krajniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Warmińska kapituła katedralna w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Mateusz Maleszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Historycy niemieccy XIX wieku a ideologia rasistowska. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Anna Marynowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Komparatystyka rozwoju miast i krajobrazu miejskiego w Prusach, Inflantach i Irlandii w XII-XIV wieku. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Normowanie społecznej rzeczywistości w miastach pruskich w średniowieczu i wczesnej nowożytności. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Paweł Sawiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Germanicus Iulius Caesar. Biografia. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Libri de instructione. Średniowieczne podręczniki dla kleru parafialnego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Wiesław Wacławczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wpływ Afery Der Spiegel 1962 na rozwój wolności słowa w Niemczech Zachodnich. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Problematyka badawcza: Rymowane kroniki zakonu krzyżackiego z XVII-XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Lipiec 2017

Dr Edyta Grotek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Językowe oswajanie i zawłaszczanie przestrzeni miejskiej w dyskursach wielojęzycznych na przykładzie toponimów. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Anna Mikołajewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Nowe Prusy, prawdziwe Prusy – miasto jako miejsce pamięci o reformacji w dziele Christopha Hartknocha i Samuela Lutra Gereta. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Walka kobiet o prawo do studiowania na uniwersytetach niemieckich na przełomie XIX i XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2017

Dr Marta Baranowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Prawo karne w filozofii Nietzschego – sprawiedliwość czy zemsta? Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kultura jako kultywowanie wartości. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kultura jako kultywowanie wartości. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kultura jako kultywowanie wartości. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Stypendyści i goście PMH w latach 2010-2016