Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Forum Toruniense

Międzynarodowa konferencja naukowa

Forum Toruniense. Proweniencja zbiorów historycznych bibliotek, muzeów i archiwów. Historia kolekcji bibliotecznych

Toruń, 11 grudnia 2009 roku, Sala Kolumnowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu (ul. Wysoka 16)

Konferencja Forum Toruniense zorganizowana została wspólnie przez toruńskie organizacje kulturalne i naukowe. Podczas sesji zostały przedstawione dzieje wybranych zbiorów bibliotecznych Torunia oraz innych miast polskich i europejskich. Celem referatów była między innymi popularyzacja europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz informowanie o dawnej i współczesnej współpracy w zakresie tworzenia i ochrony dóbr kultury.

Problematyka

 • powstanie oraz dzieje bibliotek w Toruniu i w innych miastach polskich
 • zbiory bibliotek Toruniu i innych miast polskich
 • historyczne kolekcje w bibliotekach, muzeach i archiwach
 • kształtowanie się zasobu bibliotek oraz księgozbiorów w muzeach i archiwach
 • kształtowanie się księgozbiorów prywatnych przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach

Program

11 grudzień 2009 r. (piątek)

9:00-11:00 – Księgozbiory kościelne / Kirchliche Büchersammlungen

 • Wiesława Kwiatkowska (Toruń) – Średniowieczne biblioteki klasztorne w Toruniu (Mittelalterliche Klosterbibliotheken in Thorn)
 • Waldemar Rozynkowski (Toruń) – Księgozbiór liturgiczny na zamku krzyżackim w Toruniu (Liturgische Büchersammlung in der Deutschen Ordensburg in Thorn)
 • Alois Schmid (München) – Süddeutsche Klosterbibliotheken des Barock

11:30-13:30 – Księgozbiory prywatne / Private Büchersammlungen

 • Adam Kucharski (Toruń) – Sarmata bibliofilem. Obraz biblioteki i książki w staropolskich relacjach podróżnych z czasów saskich („Sarmata” als ein Bibliophile. Ein Bild der Bibliothek und Bücher in den altpolnischen Reiseberichten)
 • Olga Fejtová (Praga) – Die Inventare des bürgerlichen Besitzes als Quelle der Geschichte zur Erforschung der bürgerlichen Privatbibliotheken in der Frühen Neuzeit. Mitteleuropäische Forschung in den letzten drei Jahrzehnten

15:00-17:00 – Księgozbiory szkół, bibliotek, urzędów oraz stowarzyszeń / Büchersammlungen von Schulen, Bibliotheken, Ämtern und Vereinen

 • Andrzej Mycio (Toruń) – Rękopisy nowożytne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (Neuzeitliche Handschriften in den Sammlungen der Universitätsbibliothek in Thorn)
 • Christian Ritzi (Berlin) – Das Thorner Gymnasium. Über eine handschriftliche Schulchronik aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
 • Renata Skowrońska-Kamińska (Toruń/Würzburg) – Sprawozdania szkolne z terenów państw niemieckich z XIX i XX wieku w bibliotekach. Ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Deutsche Schulberichte aus dem 19. und 20. Jahrhundert in Bibliotheken. Aus der Sammlung der Nikolaus-Kopernikus-Bücherei in Thorn)

Organizatorzy

 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • Archiwum Państwowe w Toruniu
 • Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

Kontakt: dr Renata Skowrońska (r.skowronska@uni-wuerzburg.de)