Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Konferencja w Ciechanowcu 2022: Ludność wiejska

Międzynarodowa konferencja naukowa

Przemiany życia społecznego i gospodarczego ludności wiejskiej w Polsce i krajach sąsiednich w okresie międzywojennym

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie przemian społecznych i gospodarczych oraz ich wpływu na życie i funkcjonowanie wspólnot wiejskich w okresie międzywojennym w Polsce oraz w krajach z nią wówczas sąsiadujących. Szczególnie interesuje nas obszar Polski, Litwy, Łowy oraz ZSRR (BSRR, USRR, RFSRS) w okresie międzywojnia. Mile widziane są również referaty dotyczące różnych regionów ówczesnych i dzisiejszych Niemiec (Prus Wschodnich, Śląska, Pomorza Zach., Brandenburgii, Saksonii itd.).

Problematyka szczegółowa:

 • rozwój gospodarczy i zacofanie terenów wiejskich;
 • skutki reform rolnych;
 • rozwój świadomości politycznej mieszkańców wsi;
 • życie kulturalne i oświatowe na wsi;
 • życie codzienne;
 • ewolucja świadomości narodowej ludności wiejskiej;
 • mieszkańcy wsi wobec zmiany granic państwowych w Europie Środkowej i Wschodniej;
 • eksperymenty gospodarcze i ideologiczne na wsi sowieckiej;
 • migracje ludności wiejskiej (zarobkowe, edukacyjne, polityczne, służba wojskowa).

Języki referatów: polski, białoruski, ukraiński, rosyjski, angielski. Konferencja planowana jest w trybie stacjonarnym, o ile pozwolą na to względy bezpieczeństwa epidemicznego.

Termin zgłoszeń: Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i podanie tematu referatu wraz z krótkim abstraktem na adres: zd@muzeumrolnictwa.pl

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie:

 • wyżywienie i zakwaterowanie w dniach od 8 do 11 czerwca 2022 r. w pokojach gościnnych na terenie Muzeum;
 • zwiedzanie Muzeum Rolnictwa i wycieczkę krajoznawczą;
 • druk artykułów w recenzowanym tomie zbiorowym (w j. polskim);
 • bezpłatny transport od/do stacji kolejowej Czyżew do/od siedziby Muzeum w Ciechanowcu (linia kolejowa Warszawa-Białystok-Warszawa), po uprzednim poinformowaniu o dniu i godzinie przyjazdu i odjazdu;

Opłata konferencyjna nie będzie pobierana. Uwaga: Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Organizatorzy konferencji:

 • Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
 • Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Historii Wojskowej
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 • Instytut Historii Litwy w Wilnie (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Polska Misja Historyczna UMK przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu

Kierownik naukowy konferencji: dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (e-mail: domi@umk.pl)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Historii i Archiwistyki
Katedra Historii Wojskowej
ul. W. Bojarskiego 1
87-100 Toruń

Sekretariat konferencji: mgr inż. Anna Wiśniewska, zastępca dyrektora (e-mail: zd@muzeumrolnictwa.pl)
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec
Google Maps