Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg
Am Hubland, Philosophisches Zentrum (7/U/9)
97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: renata.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Konferencja w Ciechanowcu 2023: Działania militarne

 

Międzynarodowa konferencja naukowa

Podlasie w działaniach wojennych w średniowieczu i w czasach nowożytnych

 

Program konferencji. Konferencja będzie transmitowana online. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wcześniejszy kontakt: zd@muzeumrolnictwa.pl

Podlasie, ziemie nad Bugiem, Narwią, Biebrzą to obszar wielokrotnie zmieniających się granic państwowych, pogranicze etniczne i wyznaniowe o bogatej przeszłości związanej z działaniami militarnymi. W średniowieczu ziemie nad Narwią i Bugiem znajdowały się w kręgu zainteresowania władców ruskich, mazowieckich, litewskich i polskich, a także plemion bałtyckich i zakonu krzyżackiego. W czasach nowożytnych, po długim okresie spokoju, Podlasie doświadczyło działań wojennych ze strony Rosji i Szwecji w XVII wieku, a w kolejnym stuleciu stało się obszarem przemieszczania wojsk państw biorących udział w wojnie północnej i działań związanych z rozbiorami Rzeczpospolitej. Ziemie nad Bugiem, Narwią, Muchawcem odgrywały ważną rolę w systemach obronnych państw, do których przynależały, bądź też służyły jako zaplecze gospodarcze dla działań podejmowanych w innych rejonach.

Celem konferencji jest dyskusja o działaniach militarnych na ziemiach podlaskich, a także określenie ich roli i roli mieszkańców w działaniach obronnych podmiotów, do których przynależały. Obszar jakiego dotyczyć będzie dyskusja to – dla średniowiecza – teren województwa podlaskiego w jego największym rozmiarze, tj. w granicach województwa podlaskiego przed reformą administracyjną połowy XVI wieku (Brześć, Kobryń, Kamieniec, Bielsk, Mielnik, Drohiczyn). Dla tematów nowożytnych – obszar województwa podlaskiego zawężony do ziem bielskiej, drohickiej i mielnickiej.

Tematy:

 • rola środowiska geograficznego i przyrodniczego w działaniach militarnych
 • Podlasie w działaniach militarnych w średniowieczu i czasach nowożytnych
 • rywalizacja o ziemie nadbużańskie i nadnarwiańskie książąt ruskich, mazowieckich, litewskich
 • zainteresowania zakonu krzyżackiego ziemiami podlaskimi
 • rola ośrodków podlaskich w obronności Rusi, Litwy, Mazowsza
 • archeologia na temat działań militarnych i obronnych
 • działania militarne na Podlasiu w czasie wojen połowy XVII wieku
 • Podlasie w działaniach wojny północnej
 • Podlasie jako zaplecze wojenne
 • społeczne skutki działań militarnych

Języki referatów: polski, białoruski, ukraiński, rosyjski, angielski. Konferencja planowana jest w trybie stacjonarnym, o ile pozwolą na to względy bezpieczeństwa epidemicznego.

Termin zgłoszeń: Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i podanie tematu referatu wraz z krótkim abstraktem celem wyłonienia referentów do dnia 30 listopada 2022 roku na adres: zd@muzeumrolnictwa.pl

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie:

 • wyżywienie i zakwaterowanie w dniach od 14 do 17 czerwca 2023 r. w pokojach gościnnych na terenie Muzeum
 • zwiedzanie Muzeum Rolnictwa
 • druk artykułów w recenzowanym tomie zbiorowym (w j. polskim);
 • bezpłatny transport od/do stacji kolejowej Czyżew do/od siedziby Muzeum w Ciechanowcu (linia kolejowa Warszawa-Białystok-Warszawa), po uprzednim poinformowaniu o dniu i godzinie przyjazdu i odjazdu.

Opłata konferencyjna nie będzie pobierana. Uwaga: Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Organizatorzy konferencji:

 • Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
 • Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Historii Wojskowej
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 • Instytut Historii Litwy w Wilnie (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Polska Misja Historyczna UMK przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu

Kierownik naukowy konferencji: dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (e-mail: domi@umk.pl)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Historii i Archiwistyki
Katedra Historii Wojskowej
ul. W. Bojarskiego 1
87-100 Toruń

Sekretariat konferencji: mgr inż. Anna Wiśniewska, zastępca dyrektora (e-mail: zd@muzeumrolnictwa.pl)
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec
Google Maps