Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg, Emil-Fischer-Str. 31, 97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Stypendyści i Goście

  • Publikacje Stypendystów i Gości Polskiej Misji Historycznej: link.
  • Ogłoszenia o konkursach stypendialnych publikowane są na stronie Aktualności.

Listopad 2021

Dr hab. Piotr Briks, prof. US (Uniwersytet Szczeciński). Problematyka badawcza: Niemieckie badania historyczne i archeologiczne nad sanktuariami grobów proroków na Bliskim Wschodzie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Karol Kłodziński (Uniwersytet Gdański). Problematyka badawcza: Otto Hirschfeld (1843-1922) jako badacz administracji rzymskiej. Recepcja i znaczenie dzieł następcy Theodora Mommsena. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Badania nad starożytnością na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu (1941-1945). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rutynowe czy ryzykowne? Sposoby użytkowania nowych mediów przez młodych dorosłych w perspektywie uzależnień. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Prof. dr hab. Paweł Sawiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Cesarstwo Rzymskie za panowania Tyberiusza (14-37 n.e.). Finansowanie własne.

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wpływ niemieckich rozwiązań ustrojowych na proces kształtowania się nowożytnej kontroli państwowej w Polsce. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Dominik Szulc (Polska Akademia Nauk: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla). Problematyka badawcza: Niemiecki obóz pracy i koncentracyjny „Budzyń” (1942-1944). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Działalność pogrzebowa i kommemoracyjna rzymskich stowarzyszeń prywatnych. Collegia funeraticia od Theodora Mommsena do Andreasa Bendlina. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych. Kontynuacja projektu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Październik 2021

Dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Stosunki niemiecko-austriackie a bezpieczeństwo międzynarodowe w latach 1918-1925. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Piotr Chrzczonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Sytuacja prawna ofiary terroryzmu w ujęciu komparatystycznym. Historia i współczesność. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Badania nad atrybucją intencjonalności i odpowiedzialności w językach europejskich w kontekście filozoficznych teorii działań. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemcy wobec koncepcji państwowych Białorusinów w latach 1915-1919. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Lidia Wiśniewska-Nogaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wkład Paula Schildera w rozwój psychologii: wychodząc poza definicją obrazu ciała. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Wrzesień 2021

Dr Janusz Bonczkowski (Archiwum Państwowe w Toruniu). Problematyka badawcza: Księgi rachunkowe i czynszowe małych miast Prus Królewskich 1454-1772. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Piśmiennictwo pragmatyczne w miastach pruskich w średniowieczu. Finansowanie własne.

Dr Tomasz Jacek Lis (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej w Medialnej w Toruniu). Problematyka badawcza: Islam na Bałkanach w niemieckiej historiografii na przełomie XIX i XX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Kultura i religia Japonii w badaniach Nelly Naumann (1922-2000). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Piotr Pranke (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Proces formowania się władzy państwowej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej we wczesnym średniowieczu. Studium porównawcze. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Kalina Słaboszowska (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Emocje i ich okazywanie w twórczości Jana Długosza na tle porównawczym. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Piśmiennictwo pragmatyczne w miastach pruskich w średniowieczu. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Iwona Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Bezpośrednie stosowanie konstytucji RFN: tło historyczne i praktyka konstytucyjna. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna

Dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). Problematyka badawcza: Teresa Kunegunda Sobieska, córka Jana III, żona Maksymiliana Emanuela, matka cesarza. Dziedzictwo i pamięć. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Sierpień 2021

Dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Społeczno-polityczne poglądy Rudolfa Steinera. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Mgr Piotr Falkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Akta osobowe jako specjalny rodzaj dokumentacji. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński). Problematyka badawcza: Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Piotr Kołodziejczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Czy stopień urbanizacji był wyznacznikiem „europejskości”? Miasta i natura w De Europa Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405-1464). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO (Uniwersytet Opolski). Problematyka badawcza: Rola biskupa Würzburga Johanna Philippa von Schönborn w polityce Julesa Mazarina w Rzeszy Niemieckiej w latach 1646-1661. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Marcin Smoczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Biurowość w pracach niemieckich komisji dla usprawnienia administracji. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr Izabela Symonowicz-Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Wizerunek kobiety naznaczonej figurą czarownicy na podstawie przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej w Würzburgu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Anna Tarnowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Eliminacja przepisów dyskryminujących kobiety w niemieckim prawie publicznym (1871-1989). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Przemysław Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Środkowoeuropejska rzeźba gotycka w kontekście przemian artystycznych. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski). Problematyka badawcza: Würzburg, Frankonia i Bawaria jako cel turystyczny mieszkańców ziem Rzeczypospolitej od XVI do XIX wieku. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Lipiec 2021

Dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Giovanni Battista Tiepolo i Antyk. Przyczynek do dwóch rzymskich historii w obrazach Tiepola (Martin von Wagner Museum, Würzburg): „Mucius Scaevola przed Porsenną” i „Koriolan przed murami Rzymu”. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Alicja Grabowska-Lysenko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Historia i wyposażenie ołtarzy i kaplic wybranych kościołów miejskich Frankonii w późnym średniowieczu i u progu reformacji. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Stoicyzm Anthony’ego Ashleya Coopera Shaftesbury’ego. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr hab. Violetta Kopińska, prof.UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zmiany polityczne a zmiany szkolnej edukacji obywatelskiej w Polsce po 1989 roku. Analiza dyskursywna. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Katarzyna Krupska-Łyczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Południowoniemieckie wzory ornamentalne w złotnictwie Prus Królewskich XVI i XVII w. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr Bartłomiej Łyczak (Towarzystwo Naukowe w Toruniu). Problematyka badawcza: Zegary kaflowe z warsztatów na terenie dawnej Rzeczypospolitej w porównaniu z dziełami z warsztatów południowoniemieckich (XVII-XVIII wiek). Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Mgr Mirosław Aleksander Płonka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Problematyka badawcza: Struktura i retoryczność nowożytnych testamentów mieszczańskich w Europie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Zarządca nieruchomości w europejskich systemach prawnych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych. Kontynuacja projektu. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Czerwiec / lipiec 2021

Dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński). Problematyka badawcza: Depictor mundi. Johann Baptista Homann i jego wyobrażenia świata. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Czerwiec 2021

Mgr Krystyna Małgorzata Jarosławska (Uniwersytet Warszawski). Problematyka badawcza: Otoczenie społeczne wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulryka von Jungingena. Wpływy, komunikacja, relacje. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rośliny adaptogenne w praktyce farmaceutycznej Polski i Niemiec od średniowiecza do współczesności. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Maj 2021

Mgr Marta Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Problematyka badawcza: Koncepcja  „wspólnoty wyobrażonej”  w świetle iryjskich narracjji z klasztoru św. Jakuba w Ratyzbonie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój leczenia nowotworu piersi na przestrzeni wieków. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

Październik 2020

Dr Kinga Majchrzak-Ptak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Miejsca pamięci w przestrzeniach Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. Studium etnograficzne. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Damian Szymczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Niemcy wobec „Polskiego Piemontu”. Polityka, publicystyka, dyskursy. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Dr hab. Anna Tatarkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Problematyka badawcza: Męska niepłodność w starożytnym Rzymie. Stypendium zostało ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

Luty 2020

Dr Agnieszka Laddach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Hermeneutyka teologiczna ,,Aniołów w Ameryce” Tony’ego Kushnera. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Niemieckie korzenie polskiej fenomenologii. Kazimierz Twardowski (1866-1938) i Roman Ingarden (1893-1970) jako następcy i krytycy Franza Brentano (1838-1917) i Edmunda Husserla (1859-1938). Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

Dr n. med. Aleksander Zwierz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Problematyka badawcza: Rozwój programu implantów słuchowych u osób dorosłych. Stypendium zostało ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna.

 

Stypendyści i goście PMH w latach 2017-2019

Stypendyści i goście PMH w latach 2010-2016