Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Strona główna

Polska Misja Historyczna powstała 1 sierpnia 2001 roku w Getyndze dzięki inicjatywie historyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz historyków niemieckich związanych z Instytutem Historycznym Maxa Plancka w Getyndze. Do zadań tej stacji – realizowanych do 2008 roku w Getyndze – należało między innymi przygotowanie pobytów stypendialnych polskich historyków, odczytów w Polsce i Niemczech oraz organizowanie i współorganizowanie konferencji. Kierownikiem Polskiej Misji Historycznej w tym czasie był dr dr Leszek Zygner. Likwidacja Instytutu Historycznego Maxa Plancka zmusiła członków Rady Naukowej Misji do podjęcia poszukiwań nowej siedziby. Od września 2009 roku Polska Misja Historyczna działa przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, jednej z najstarszych i najlepszych niemieckich szkół wyższych.

Polska Misja Historyczna jest placówką naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizacyjnie związaną z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni), której działalność prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Celem Polskiej Misji Historycznej jest inicjowanie, wspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi oraz badaczami specjalizującymi się w szeroko rozumianych naukach historycznych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Zakres działalności i realizowane przedsięwzięcia:

  • przygotowanie i realizowanie międzynarodowych projektów badawczych;
  • wspieranie rozwoju polskich badań naukowych poprzez ułatwianie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Niemczech (organizowanie konkursów stypendialnych oraz opieka nad gośćmi naukowymi);
  • popularyzacja osiągnięć naukowych (organizacja i współorganizacja odczytów, wykładów, konferencji, seminariów, wystaw);
  • publikacja wyników badań naukowych (rocznik „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej” oraz inne publikacje).

Polska Misja Historyczna jest członkiem Kolleg „Mittelalter und Frühe Neuzeit”.