Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg, Emil-Fischer-Str. 31 (03.009), 97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

Strona główna

Polska Misja Historyczna powstała 1 sierpnia 2001 roku w Getyndze dzięki inicjatywie historyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz historyków niemieckich związanych z Instytutem Historycznym Maxa Plancka w Getyndze. Do zadań tej stacji – realizowanych do 2008 roku w Getyndze – należało między innymi przygotowanie pobytów stypendialnych polskich historyków, odczytów w Polsce i Niemczech oraz organizowanie i współorganizowanie konferencji. Likwidacja Instytutu Historycznego Maxa Plancka zmusiła członków Rady Naukowej Misji do podjęcia poszukiwań nowej siedziby. Od września 2009 roku Polska Misja Historyczna działa przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, jednej z najstarszych i najlepszych niemieckich szkół wyższych.

Polska Misja Historyczna jest placówką naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizacyjnie związaną z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni), której działalność prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Celem Polskiej Misji Historycznej jest inicjowanie, wspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi oraz badaczami specjalizującymi się w szeroko rozumianych naukach historycznych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Zakres działalności i realizowane przedsięwzięcia:

  • przygotowanie i realizowanie międzynarodowych projektów badawczych;
  • wspieranie rozwoju polskich badań naukowych poprzez ułatwianie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Niemczech (organizowanie konkursów stypendialnych oraz opieka nad gośćmi naukowymi);
  • popularyzacja osiągnięć naukowych (organizacja i współorganizacja odczytów, wykładów, konferencji, seminariów, wystaw);
  • publikacja wyników badań naukowych (rocznik „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej” oraz inne publikacje).

Polska Misja Historyczna jest członkiem Kolleg „Mittelalter und Frühe Neuzeit”.

Bliżej na temat historii Polskiej Misji Historycznej: