Polska Misja Historyczna

Universität Würzburg, Emil-Fischer-Str. 31 (03.009), 97074 Würzburg, Niemcy
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Würzburg; foto: Bartłomiej Łyczak

O nas

Polska Misja Historyczna jest placówką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu działającą przy Uniwersytecie w Würzburgu w oparciu o umowę o współpracy między tymi uczelniami. Misja działa pod opieką merytoryczną Rady Naukowej, utworzonej w celu wspierania i doradzania zarządowi tej placówki.

Bliżej o historii Polskiej Misji Historycznej:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 października 2022 roku zmarł Pan Profesor Stefan Kwiatkowski, znakomity historyk, autor wielu prac naukowych na temat życia religijnego i umysłowości w średniowieczu, dziejów władztwa zakonu krzyżackiego, historii Polski. Pan Profesor w latach 2009-2016 był członkiem Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie w Würzburgu, wspierając nas serdecznie w prowadzeniu tej placówki. Najbliższym Pana Profesora składamy serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.

Kierowniczka
dr Renata Skowrońska
e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Rada Naukowa

W kadencji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • prof. dr hab. Caspar Ehlers (Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Frankfurt am Main)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Paul Pauli (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu) – od 1 kwietnia 2021 roku
 • prof. dr hab. Andrzej Sokala (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

W kadencji od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • prof. dr hab. Caspar Ehlers (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. dr h.c. Alfred Forchel (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu) – do 31 marca 2021 roku
 • prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Tretyn (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

W kadencji od września 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Alfred Forchel (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Otto Gerhard Oexle (emerytowany dyrektor Max-Planck-Institutes für Geschichte w Getyndze)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Andrzej Tretyn (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

W kadencji od września 2009 roku do września 2012 roku

Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Alfred Forchel (Prezydent Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)
 • prof. dr hab. Heinz-Dieter Heimann (Uniwersytet Poczdamski)
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Otto Gerhard Oexle (emerytowany dyrektor Max-Planck-Institutes für Geschichte w Getyndze)
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)